PEOPLE / Detail

 

Doctoral Candidate

 

  

        Lihua Lin

     linlihuafu@163.com 

Fangsong Guo

guofangsong@outlook.com

      Yun Zheng   

zhengyun1101@163.com

 

 

Mingwen Zhang  

 zhangmingwensun@gmail.com 

Jia'ni Qin

     724001569@qq.com

Can Yang

hbgayc@163.com 

Ling Yin

    yinling0515@163.com

Zhiming Pan

     pzm1096449846@163.com  

  Bo Wang

    wangbochem@163.com

 

  

Shaohong Zang

 ytzang@126.com

 

Zhi-An Lan

            lanzhian@gmail.com

 

 

Honghui  Ou

       ou609717061@163.com


 

Zhishan Luo

luozhishan100@foxmail.com

Linzhu Zhang

  llzhanglinzhu@163.com

 Min Zhou

  zhoumin920320@163.com

Xu-Ning Cao

    caoxvning@163.com

Feng Lin

linfeng13@mails.ucas.ac.cn

Malik Asif Hyt khan

asifncp11@yahoo.com

Master Degree Candidate

 

 

     Guosheng Li

    917054051@qq.com

    Chenyang Pang

   chypang@outlook.com

        Wei Ren

   18726197586@163.com

 

 

      Liuyong Chen

         15766400237@163.com

       Jiale Shi

         SJL18305946010@163.com

     Ruirui Wang

         18650728471@163.com

 

     Chong Wang

           hzf1231wc@163.com

       Zihao Yu

           yuzihao15@163.com

       Yiwen Ma

          18359100572@163.com

 

 


   Pingping Niu

       niupingpingsmile@163.comDoctor graduated

Jinshui Zhang      (2013.7 to: Oak Ridge National Laboratory, USA)

Yanjuan Cui          (2013.7 to: Jiangsu University of Science And Technology,  China)

Baihua Long         (2014.7 to: Pingxiang University,  China)

Jinliang Lin           (2014.7 to: Zunyi Normal University,  China)

Yan Chen              (2014.7 to: Bengbu Medical College,  China)

Xiangju Ye            (2015.3 to: Anhui Science and Technology University,  China) 

Zhenzhen Lin       (2015.6 to: Fuzhou University, China)

Sibo Wang            (2016.3 to: Nanyang Technological University, Singapore)

Guigang Zhang    (2016.7 to: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,Germany)  

Dandan Zheng      (2016.11 to: The Chinese University of Hong Kong , Hong Kong )