PEOPLE / Detail

 

Doctoral Candidate

 

  

Ling Yin

    yinling0515@163.com

Zhi-An Lan

            lanzhian@gmail.com

 

Honghui  Ou

   ou609717061@163.com


Guosheng Li

917054051@qq.com

Linzhu Zhang

  llzhanglinzhu@163.com

 Min Zhou

  zhoumin920320@163.com

Xu-Ning Cao

    caoxvning@163.com

Feng Lin

linfeng13@mails.ucas.ac.cn

Malik Asif Hyt khan

asifncp11@yahoo.com

 

 

   Chong Wang

         hzf1231wc@163.com

      Jiale Shi

         SJL18305946010@163.com

      Ruirui Wang

         wangruirui0906@126.com

 

      Wei Ren

     renweirv@163.com

Pingping Niu

             niu_pingping@163.com

       Yiwen Ma

          mayiwen630@163.com

Doctor graduated

Jinshui Zhang      (2013.7 to: Oak Ridge National Laboratory, USA)

Yanjuan Cui          (2013.7 to: Jiangsu University of Science And Technology,  China)

Baihua Long         (2014.7 to: Pingxiang University,  China)

Jinliang Lin           (2014.7 to: Zunyi Normal University,  China)

Yan Chen              (2014.7 to: Bengbu Medical College,  China)

Xiangju Ye            (2015.3 to: Anhui Science and Technology University,  China) 

Zhenzhen Lin       (2015.6 to: Fuzhou University, China)

Sibo Wang            (2016.3 to: Nanyang Technological University, Singapore)

Guigang Zhang    (2016.7 to: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,Germany)  

Dandan Zheng      (2016.11 to: The Chinese University of Hong Kong , Hong Kong ) 

Yun Zheng            (2017.7 to: Huaqiao University, China)

Can Yang              (2018.3 to: Fuzhou University, China)